แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯระดับภาค

โรงเรียนบ้านหนองหว้า  เป็นตัวแทนไปแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 66
ณ  จ.จันทบุรี   จำนวน  4  รายการ  ในระหว่างวันที่  16 – 17  ธันวาคม  2559  ผลการแข่งขันดังนี้
1.กลองยาว  ได้เหรียญทอง    2.Science Show  ได้เหรียญทอง  
3. การบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก  ได้เหรียญเงิน    4. เดี่ยวซออู้  ได้เหรียญทองแดง
40

44

62 65img_3955
img_4076

img_4087

img_4142

img_4150

img_4186 img_4193

img_4205

img_4231

img_4061

img_4037

img_3984

img_4172

img_4171

18493

18492

ติดต่อเรา