ศธจ.สระแก้ว ให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) ให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒๒ คน ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 539083 539084 539099 539102 539144 539145 539146 539147

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา