โรงเรียนในสังกัดศาสนาคริสต์ ร่วมร้องเพลงอวยพร ศธจ.สระแก้ว

บาทหลวงจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทรสระแก้ว บาทหลวงพูนพงษ์ คูมา จิตราคิมาล วัดในแขวงสระแก้ว และนางวิมล ร่วมจิตร์ พร้อมครูครูและนักเรียนเพื่อร่วมร้องเพลงอวยพรนายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส  ณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

img_9126 img_9131 img_9132 img_9139 img_9146 img_9147 img_9148 img_9149 img_9150 img_9153 img_9155 img_9158 img_9161 img_9163 img_9165 img_9167 img_9169 img_9170 img_9171 img_9172 img_9173 img_9174 img_9178

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1