ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์

สถาบันพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ จำนวน ๒ รายการ ประกอบด้วย

  • การแข็งขันในโครงการ “Frist Lego League Thailand 2016 (FLL 2016)” Animal Allies” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • การแข่งขันหุ่นยนต์ในโครงการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิกหุ่นยนต์ประจำปี ๒๕๖๐ มีการจัดการแข่งขันสนามชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ๔ ภูมิภาค และการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศไทย เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในงาน World Robot Olympiad 2017 (WRO 2017) กำหนดการแข่งขันแล้วเสร็จระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gammaco.com โทร ๐๒ – ๒๘๘ ๕๘๙๕

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา