ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ขอเชิญสมัครเพื่อรับการสรรหาเป็นพนักงานราชการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว ขอเชิญสมัครเพื่อรับการสรรหาเป็นพนักงานราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ จำนวน ๒ อัตรา คือ นักวิชาการศึกษาและนักวิชาการการเงินและบัญชี  ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว สอบถามโทร ๐๓๗ – ๔๒๕๔๒๗

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา