ขอเชิญนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการ Microsoft IT Youth Challenge 2017 “KODU KUP 2017 Thailand ” ปีที่ 13 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ในการนี้จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวด โดยสามารถสมัครและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://ityc2017.eventbrite.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มกราคม 2560

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา