ทัศนศึกษา

เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2559  โรงเรียนบ้านหนองข่า  ได้พานักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ละลุ และ ปราสาทสด๊กก๊อกธม  จังหวัดสระแก้ว

15592670_1053504628104978_1187942282_n    15666400_1053501861438588_1530339536_n    15644422_1053509278104513_506801876_n-1   15666373_1053501671438607_202021441_n   15645529_1053501824771925_1813508569_n   15644938_1053501901438584_1371317552_n  15592198_1053508874771220_1355390917_n  15666373_1053501671438607_202021441_n  15644882_1053501778105263_748678106_n  15644785_1053501354771972_498225034_n  15644592_1053501338105307_1633423059_n  15644582_1053504768104964_890411035_n  15644578_1053501841438590_789294004_n  15592175_1053500831438691_2100130891_n