มูลนิธิดำเนินชาญวนิชย์บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด

เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2559  โรงเรียนบ้านหนองข่าได้รับความอนุเคาะห์จากมูลนิธิดำเนินชาญวนิชย์บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด 15645343_1053509648104476_381877040_n15592066_1053509511437823_646337977_n15592158_1053509448104496_823192218_n15666207_1053509501437824_1887079313_n15622276_1889430524611443_4705897989245399564_n15666331_1053509738104467_1360437851_n

ติดต่อเรา