ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมการผลิตหนังสือภาษาไทย ซึ่งประพันธ์และจัดทำภาพประกอบโดยคนไทย พิมพ์โฆษณาในประเทศไทย ให้มีคุณภาพมีสาระและประโยชน์ ในปริมาณที่มากขึ้นเพียงพอต่อการต้องการของประชาชน ผู้ที่สนใจสามารถส่งหนังสือเข้าร่วมการประกวดโดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://academic.obec.go.th ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ สอบถามโทร ๐๒ – ๒๘๘ ๕๗๓๐ – ๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา