ขอเชิญร่วมดาวน์โหลดวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมดาวน์โหลดวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์โครงการจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://broadcast.nbtc.go.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา