ขอเชิญร่วมโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปปรางนาคปรก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมโครงการจัดสร้างพระพุทธรูปปรางนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่น เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญมายุครบ ๖๐ พรรษาในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในการนี้ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคและรับพระพุทธรูปปรางนาคปรก ปางมารวิชัยเป็นที่ระลึก รายได้ทั้งหมดถวาโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://broadcast.nbtc.go.th โทร ๐๒ – ๒๘๘ ๕๕๑๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา