นายกเทศมนตรีตำบลศาลาลำดวน นายชาติชาย เทียมเกาะ มาเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ขอขอบพระคุณและขออวยพระให้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลศาลาลำดวนมีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปs__6094860_320x240 s__6094863_320x240 s__6094874_320x240 s__6094885_320x240 s__6094890_180x240 s__6094891_180x240 s__6094893_320x240 s__6094894_320x240 s__6094895_320x240 s__6094896_320x240 s__6094897_320x240 s__6094904_320x240 s__6094908_320x240 s__6094909_320x240 s__6094913_320x240 s__6094914_320x240 s__6094916_320x240 s__6094929_320x240 s__6094930_320x240

Latest posts by โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ (see all)
ติดต่อเรา