แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (จังหวัดจันทบุรี)

แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (จังหวัดจันทบุรี) รับเอกสารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้ที่กลุ่มส่งเสริมฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ 19 ธันวาคม 2559 

 

ติดต่อเรา