พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) นำผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรี โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่  ๑๖  ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน  มาเป็นประธานพิธีเปิด ในการนี้ประธานได้มอบโล่เกียรติคุณผู้สนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ด้วย 

2-2 2-4 2-11 2-15 2-18 2-19 2-20 2-22 2-29 2-33 2-34 3-1 3-16 3-35 3-38 3-40 3-41 3-50 3-55 3-61 3-62 3-63 3-67 3-77 3-93 3-99 3-123 3-125 3-131 3-134 3-147 3-161 3-164 3-166 3-170 3-178 3-180 3-196 0111 266983 266984 266985 266986 266994 266995 s__37896203 s__37896206 s__37896207

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา