การตรวจรักษาสุขภาพฟันนักเรียน

สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้รับการประสานจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วว่า

ในช่วงนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลต่าง ๆ ได้มีการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนในพื้นที่

หากตรวจพบความผิดปกติ จะต้องรักษาฟัน หรือถอนฟัน จะให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(สพสต.)

เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี จึงขอความร่วมมือให้ครูพานักเรียนไปรักษาฟัน หรือถอนฟัน ที่ รพสต.ที่เข้าไปตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน

ขอบคุณค่ะ…

ติดต่อเรา