เหรียญทองระดับภาค ณ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่66 วันที่ 16 ธันวาคม 2559

คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่66

วันที่ 16 ธันวาคม 2559

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พาสมบูรณ์ ชั้น ป.3

ได้รับเหรียญทอง อันดับ 13 การแข่งขันตอบปัญหาตามแนวPISA ระดับชั้น ป.1-3

1000

 

ติดต่อเรา