การแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก

   แจ้งประชาสัมพันธ์การแข่งขันเปตองเยาวชนไทยไปโอลิมปิก  โรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันขอให้ส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559   รายละเอียดการแข่งขันตามเอกสารแนบท้าย

ติดต่อเรา