ลูกเสือจิตอาสา…ถวายพ่อหลวง

img_6939 img_6969 img_6860 img_6773 img_6832 img_6724 img_6739 img_6873

15 ธันวาคม 2559 นายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะผู้กำกับลูกเสือ นักเรียนลูกเสือและเนตรนารีจิตอาสา เพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียน ในนาม สพป.สระแก้วเขต 1เข้าร่วมทำความดีถวายพ่อหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร  ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/mahajaroen/
ฐาปกรณ์ ใจสะอาด รายงาน/ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

 

 

ติดต่อเรา