เก็บตกกิจกรรมถวายความอาลัย

กิจกรรมถวายราชสดุดี 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่๙

เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

*******

ช่วงเช้า  โรงเรียนบ้านลุงพลูจัดพิธีถวายราชสดุดี  

พิธีสงฆ์สวดพระภิธรรม ถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙  และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

3

2

1

7

4

6

ช่วงตอนบ่ายและเย็น

โรงเรียนบ้านลุงพลูร่วมกับคณะลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือในเขตพื้นที่

จำนวนกว่า ๓,๙๐๐ กว่าคน  รวมพลังจัดพิธีถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  รัชกาลที่๙

ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

***********

ติดต่อเรา