เครือข่ายตำบลทุ่งมหาเจริญ…

23 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ โดยนายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดประชุมเครื่อข่ายทางการศึกษาในกลุ่มตำบลทุ่งมหาเจริญ ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว ในการประชุมดังกล่าวเป็นการจัดเครือข่ายทางการศึกษา โดยมีระบบแบบแผนในการจัดการศึกษา มีการเลือกประธาน รองประธาน คณะกรรมการ กรรมการและเลขานุการ

http://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?128

 

 

ติดต่อเรา