โครงการไออุ่นที่มอบให้ น้อมถวายอาลัย องค์ภูมิพล

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ในสังกัดฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ได้จัดโครงการ “ไออุ่นที่มอบให้ น้อมถวายอาลัย องค์ภูมิพล”    โดยการนำเสื้อผ้าและชุดกันหนาวที่รับบริจาค จากเจ้าหน้าที่และข้าราชการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ไปมอบให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เพื่อจัดสรรส่งต่อให้นักเรียนและผู้ประสบภัยหนาวในเขตจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป

img_0001 img_0002 img_0003 img_0004 img_8835 img_8836 img_8837 img_8838 img_8840 img_8841 img_8842 img_8843 img_8844 img_8845 img_8846 img_8847 img_8848 img_8849 img_8850 img_8851 img_8852 img_8853 img_8854 img_8855 img_8856 img_8857 img_8858 img_8859 img_8860 img_8861 img_8862 img_8864 img_8865 img_8866 img_8867 img_8868 img_8869 img_8870 img_8871 img_8873 img_8874 img_8875 img_8876 img_8877 img_8878 img_8879 img_8880 img_8881 img_8882 img_8883 img_8884 img_8885 img_8886 img_8887 img_8888 img_8889 img_8890 img_8891 img_8892 img_8893 img_8894 img_8895 img_8896 img_8897 img_8898 img_8899 img_8900 img_8901 img_8902 img_8903 img_8904 img_8905 img_8907 img_8908 img_8911 img_8912 img_8914 img_8915 img_8916 img_8917 img_8919 img_8920 img_8922 img_8929 img_8930 img_8932 img_8934 img_8935 img_8936 img_8938 img_8939 img_8940 img_8941 img_8942 img_8944 img_8945 img_8946 img_8947 img_8948 img_8952 img_8953 img_8955 img_8956 img_8957 img_8958 img_8959 img_8960 img_8961 img_8962 img_8963 img_8964 img_8965 img_8966 img_8967 img_8968 img_8969 img_8970 img_8971 img_8972 img_8973 img_8974 img_8975 img_8979 img_8980 img_8981 img_8982 img_8983 img_8985 img_8986 img_8987 img_8988 img_8991 img_8992 img_8993 img_8996 img_8997 img_8998 img_9002 img_9003 img_9004 img_9006 img_9007 img_9008 img_9013 img_9016 img_9018

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา