ขอความร่วมมือสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

 สพป.สระแก้ว เขต 1    ขอความร่วมมือสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

โดยจำหน่ายในราคาเล่มละ  15  บาท  หากโรงเรียนใดมีความประสงค์ให้แจ้งยอดสั่งจอง

พร้อมเงินค่าสั่งจอง   ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่  19  ธันวาคม  2559  โดยด่วน

ติดต่อเรา