การประชุมสวัสดิการออมทรัพย์ครูเครือข่ายสระขวัญ

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ คณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เข้าร่วมการประชุมสวัสดิการออมทรัพย์ครูเครือข่ายสระขวัญ ณ  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

img_8993 img_8994 img_8995 img_8998 img_8999 img_9000 img_9005 img_9006 img_9007 img_9011 img_9012 img_9013 img_9014 img_9015 img_9019 img_9021 img_9025 img_9027 img_9034 img_9037 img_9038 img_9049 img_9054 img_9056 ormsub

ติดตามเราได้ทาง

http://www.bannumsub.com/index.php

https://www.facebook.com/thanormchit/

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา