มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ

วันนี้ (วันที่ 14 ธันวาคม 2559) นายธรรมนูญ ขอพึ่ง รองผู้อำนวยการ ได้รับมอบหมายจาก นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งก็ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันต่อที่จังหวัดจันทบุรี 8 รายการ ได้แก่
1.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
2.การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
3.การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4.การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
5.การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
6.การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
7.การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
8.การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

1

2-2

2

3

4

click

ติดต่อเรา