มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

วันนี้ (วันที่ 13 ธันวาคม 2559) นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งก็ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันต่อที่จันทบุรี 3 รายการ ได้แก่ 1.การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 2.การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 3.การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
25591213-img_3051

25591213-img_3092

25591213-img_3097

25591213-img_3162

25591213-img_3174

click

ติดต่อเรา