เก็บตกงานกีฬาภายในของโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์

ความภูมิใจของโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์มีท่านนายอำเภอเมืองสระแก้วมาเป็นเกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียน

img_1376 img_1379 img_1382 img_1394 img_1416 img_1424 img_1470 img_1484 img_1500 img_1527 img_1548 img_1578 img_1587 img_1588

ติดต่อ สพป.สก.1