ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชาและพิพิธภัณฑ์รูป 3 มิติ วันที่ 9 ธันวาคม 2559

ผอ.คณะครูพานักเรียนไปทัศนศึกษา

สวนเสือศรีราชาและพิพิธภัณฑ์รูป 3 มิติ

วันที่ 9 ธันวาคม 2559

1000

1001