ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประกาศ คลิกที่นี่

แจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนาตามเอกสารแนบ

(หนังสือนำ)

(หน่วยดำเนินการพัฒนา/กำหนดพัฒนา)

(ทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา ผอ.)

(เล่มหลักสูตร 60 ชม.)

หมายเหตุ : ในระหว่างเข้ารับการพัฒนาทางหน่วยดำเนินการพัฒนาจัดให้มีพิธีถวายความอาลัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเตรียมเครื่องแต่งกาย

ชุดสุภาพสีดำ หรือชุดสูทสากลสีดำไปด้วย

ติดต่อ สพป.สก.1