มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วและนางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน กิจกรรมระดับกลุ่มเครือข่าย สระแก้ววิชาการ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระภาษาไทย

1-2 1 2 3 4 5

 

click

ติดต่อเรา