รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ต.บ้านแก้ง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จถึงสนามหน้าโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ได้พระราชทานของที่ระลึก /เข็มเครื่องหมาย/เข็มพระนามาภิไธย/พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน ของเด็กเล่น หนังสือธรรมะ ของที่ระลึกผู้ใหญ่บ้าน ครู พระราชทานเครื่องนุ่งห่ม ยาตำราหลวง /เสด็จเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าเสด็จ /เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. /สวดมนต์ร่วมกับคณะฯ /ฉายพระรูป ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสระแก้ว โดยมีประชาชนร่วมรับเสด็จกันอย่างมากมาย

01 02 03

img_0275 img_0277 img_0278 img_0279 img_0280 img_0281 img_0283 img_0284 img_0285 img_0286 img_0289 img_0290 img_0291 img_0292 img_0293 img_0294 img_0295 img_0296 img_0297 img_0298 img_0299 img_0305 img_0306 img_0307 img_0309 img_0319 img_0325 img_0329 img_0333 img_0334 img_0335 img_0336 img_0341

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา