พิธีกล่าวถวายความอาลัยฯ และงานมหกรรมวิชาการประชารัฐสู่ชุมชน เครือข่ายพระเพลิง

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานพิธีกล่าวถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ และพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการประชารัฐสู่ชุมชน เครือข่ายพระเพลิง ณ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง อ.เขาฉกรรจ์ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งมีโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลพระเพลิง ที่เข้าร่วมการประกวดทักษะความสามารถของนักเรียน  และเผยแพร่ผลงานของโรงเรียนทั้งสิ้นมีโรงเรียน ดังนี้

            ๑.โรงเรียนบ้านพระเพลิง                  ๒.โรงเรียนบ้านภูเงิน
           ๓.โรงเรียนบ้านบึงพระราม              ๔.โรงเรียนบ้านท่าผักชี
           ๕.โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก           ๖.โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)   
           ๗.โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง             ๘.โรงเรียนบ้านท่าเต้น

         นอกจาก ๘ โรงเรียนในเครือข่ายแล้ว การจัดงานครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาฉกรรจ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านพระเพลิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทรทอง ศูนย์เด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านท่าเต้นท์  ศูนย์เด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านเนินสาย สถานีอนามัยคันนาหัก ศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้และสัตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าฉะเชิงเทราและเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ร่วมกันจัดนิทรรศการฝน  และประชาชน พื้นที่ตำบลพระเพลิง เข้าร่วมพิธีด้วย ในการนี้โรงเรียนได้นำนักเรียนและผู้เข้าร่วมพิธีขับร้องเพลงถวายความอาลัยฯ และแปรขบวนรูปตัวอักษรเป็นเลข ๙ ในครั้งนี้ด้วย

 img_0001 img_0002 img_0003 img_0004 img_0005 img_0006 img_0007 img_0012 img_0013 img_0016 img_0019 img_0020 img_0021 img_0022 img_0023 img_0024 img_0025 img_0026 img_0027 img_0028 img_0029 img_0030 img_0032 img_0034 img_0035 img_0036 img_0037 img_0038 img_0040 img_0041 img_0042 img_0043 img_0044 img_0045 img_0046 img_0047 img_0048 img_0050 img_0051 img_0052 img_0053 img_0054 img_0055 img_0057 img_0058 img_0059 img_0060 img_0061 img_0062 img_0063 img_0064 img_0065 img_0066 img_0067 img_0068 img_0069 img_0070 img_0071 img_0072 img_0073 img_0074 img_0075 img_0076 img_0077 img_0078 img_0079 img_0080 img_0086 img_0088 img_0089 img_0090 img_0092 img_0095 img_0096 img_0097 img_0098 img_0101 img_0102 img_0103 img_0104 img_0105 img_0106 img_0107 img_0108 img_0109 img_0110 img_0111 img_0112 img_0113 img_0114 img_0115 img_0116 img_0117 img_0118 img_0119 img_0120 img_0121 img_0122 img_0123 img_0124 img_0125 img_0126 img_0127 img_0128 img_0129 img_0130 img_0131 img_0132 img_0133 img_0134 img_0135 img_0136 img_0137 img_0138 img_0139 img_0140 img_0141 img_0144 img_0145 img_0146 img_0147 img_0148 img_0149 img_0150 img_0151 img_0152 img_0153 img_0154 img_0155 img_0156 img_0157 img_0158 img_0159 img_0160 img_0161 img_0162 img_0163 img_0164 img_0165 img_0166 img_0167 img_0168 img_0169 img_0170 img_0174 img_0175 img_0176 img_0177 img_0178 img_0179 img_0180 img_0181 img_0182 img_0183 img_0184 img_0185 img_0186 img_0188 img_0189 img_0190 img_0191 img_0192 img_0193 img_0195 img_0197 img_0198 img_0199 img_0200 img_0201 img_0202 img_0203 img_0204 img_0205 img_0206 img_0208 img_0209 img_0210 img_0211 img_0212 img_0214 img_0216 img_0217 img_0218 img_0219 img_0223 img_0226 img_0228 img_0229 img_0231 img_0232 img_0233 img_0235 img_0236 img_0237 img_0238 img_0239 img_0240 img_0241 img_0242 img_0243 img_0244 img_0245 img_0246 img_0248 img_0250 img_0251 img_0252 img_0253 img_0254 img_0255 img_0256 img_0258 img_0259 img_0262 img_0263 img_0265 img_0267 img_0268 img_0269 img_0270 img_0271 img_0272 img_0273 img_0274 img_9907 img_9910 img_9915 img_9916 img_9917 img_9918 img_9919 img_9920 img_9921 img_9922 img_9928 img_9929 img_9930 img_9931 img_9932 img_9933 img_9934 img_9935 img_9936 img_9937 img_9939 img_9942 img_9943 img_9945 img_9947 img_9948 img_9951 img_9953 img_9954 img_9955 img_9957 img_9959 img_9960 img_9961 img_9964 img_9965 img_9966 15328413_210308872750978_1583875044_nimg_9967 img_9968 img_9972 img_9973 img_9975 img_9976 img_9977 img_9978 img_9979 img_9980 img_9981 img_9990 img_9991 img_9992 img_9993 img_9994 img_9995 img_9996 img_9997 img_9998 img_9999

 

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา