มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ กลุ่มสาระวิิทยาศาสตร์

วันนี้(วันที่ 7 ธันวาคม 2559) นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และได้ให้โอวาทกับนักเรียน
1

2

3

4

5

click

ติดต่อเรา