ต้นกล้าพันธุ์ดี…มหาเจริญ

21-22 มิถุนายน 2557 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดยนายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกิจสุพัฒน์ ครึกกระโทก นายรักพงษ์ วงษ์ธานี รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู จัดโครงการ”ต้นกล้าพันธุ์ดีของมหาเจริญ” ณ ศูนย์ราชการุณย์ จังหวัดตราด กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนมัธยมที่เข้าการศึกษาใหม่ จุดประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อ 1. ชี้แจงนโยบาย กฏระเบียบของสถานศึกษา 2. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนสร้า่งความคุ้นเคย 3. เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียน ในการจัดโครงการดังกล่าว ได้จัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อสร้างความสามัคคีและความสนุกสนานให้กับนักเรียนhttp://www.mjschool.ac.th/topnews/view.php?127

 

ติดต่อเรา