ชุดขาวเข้าวัด

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าช้าง ร่วมกันทำบุญที่วัดทุกวันพระ

วันที่ 7  พฤศจิกายน  2559

ณ  วัดท่าช้าง

1

ติดต่อเรา