พิธีความอาลัย

นายนิมิตร  สิทธิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง นำคณะครูโรงเรียนบ้านท่าช้าง

เข้าร่วมพิธีความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระประมุข คณะลูกเสือแห่งชาติ  

ณ  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

1ติดต่อเรา