วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

นายนิมิตร   สิทธิบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง นำกองลูกเสือโรงเรียนบ้านท่าช้าง 

ประกอบพิธีถวายราชสดุดีฯ วางพวงมาลา และบำเพ็ญประโยชน์โดยพร้อมเพรียง

ในวันที่ 25  พฤศจิกายน 2559  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าช้าง

1

ติดต่อเรา