กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.จังหวัดสระแก้ว

ขอเชิญทุกโรงเรียนในสังกัด ร่วมงามกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้ส่งหนังสือให้ทุกโรงเรียนแล้ว หากสนใจกรอกแบบฟอร์มจองการเข้าชม ส่งสำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทรสาร 02 577 9911 Email : [email protected]

 

ติดต่อ สพป.สก.1