กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

ผ.อ นิมิตร  สิทธิบูรณ์ คณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าช้าง  ได้ร่วมทำกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี โดยพร้อมเพียง 

ในวันที่  22  พฤศจิกายน  2559  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านท่าช้าง

1

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1