กศจ.สระแก้ว จัดสอบคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียน

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับนางมาลัย จันทน์เทศ รอง.ผอ.สพร.สพฐ. ที่มาตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

56504 249061 249063 249065 249066 249070 249071 249072 249074 249075 249077 249256 249258 249259 249260 249262 249263 249265 249266 249267 249268 249269 249271 249273 s__16949255 s__16949259 s__16949262 s__16949270

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา