พิธีบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดบ่อลูกรัง วันที่ 1-6 ธันวาคม 2559

พิธีบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จสวรรคตครบ 50 วัน (ปัญญาสมวาร)

ณ วัดบ่อลูกรัง

วันที่ 1-6 ธันวาคม 2559

นายไสว  สารีบท  ผอ.สพป.สระแก้วเขต 1  ประธานเปิดงาน

1000

1001

1002

1003

1005

1004

 

ติดต่อเรา