ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด กรอกแบบสำถามเพื่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และส่งที่กลุ่มอำนวยการ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559  เพื่อที่จะนำความคิดเห็นของท่าน ไปปรับปรุงในการปฏิบัติงานต่อไป  แบบสำรวจความพึงพอใจ

ติดต่อเรา