พลังแห่งความภักดี…

img_6187 img_6372 img_6326 img_6342 img_6317 img_6406 img_6430 img_6613

2 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดยนายชูเกียรติ ไชยพิณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น ร่วมจัดงานรวมพลังแห่งความภักดีจัดพิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านมหาเจริญ ในการนี้ครูและนักเรียนรวมพลังทำความดีโดยการนั่งสมาธิ และถวายสัตย์ปฏิญาณ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงภูมิแผ่นดิน รวมถึงปลูกต้นราชพฤกษ์ และทำความสะอาดบริเวณเขตรับผิดชอบของแต่ละชั้น

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด รายงาน/ถ่ายภาพ
ณัชสุคนธ์ พรมมาก ถ่ายภาพ
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

 

 

 

ติดต่อเรา