โครงการบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานเปิดโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่เสด็จสวรรคต ครบ ๕๐ วัน (ปัญญาสมวาร) ณ วัดบ่อลูกรัง ต.คลองหินปูน อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายสมเกียรติ พันธรรม วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน

247800 247803 247804 247806 247807 247813 247814 247816 247817 247818 247819 247821 247822 247823 247824 247826 247827 247829 247830 247831 247832 247835 247837 247839 247840 247841 247842 247845 247846 247848 247849 247850 247851 247852 247853 247855 247857 247858 247861 247862

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา