ประชุม Conference โรงเรียนดีใกล้บ้าน

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เป็นประธานการ ประชุม Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม Conference ชั้น ๓ สพป.สระแก้วเขต ๑ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีใกล้บ้านและผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายร่วมประชุม ได้แก่ โรงเรียนบ้านแก้ง โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ โรงเรียนบ้านเทศมงคล โรงเรียนบ้านห้วย โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก โรงเรียนบ้านวังแดง โรงเรียนวัดเกศแก้ว เข้าร่วมประชุม

288686 288687 288688 288689 288690 288691 288692 288693 288694 288695 288696 288697 288698 288699 288700 288701 288702 288703 288704 288705 288706 288707 288708

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา