ออกกำลังกายทุกวันพุธ ตามนโยบายของรัฐบาล

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) นำข้าราชการในสังกัดออกกำลังกาย ณ อาคารเอนกประสงค์รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงมีความกระฉับกระเฉงในการทำงาน

15171138_10208353946981555_4767292478476260510_n 15178174_10208353942821451_8350959442587395527_n 15179035_10208353943541469_30672629683993444_n 15181233_10208353945661522_3715057341507715682_n 15181394_10208353941901428_6014592953087140056_n 15181679_10208353945901528_5786008296333369740_n 15193442_10208353941821426_1467581683359875780_n 15193519_10208353946941554_4742761519981133068_n 15202565_10208353942701448_582369668554076308_n 15202606_10208353945861527_1821756227958851034_n 15203359_10208353944741499_1089121168171340821_n 15220041_10208353944701498_3753111307254357515_n 15253390_10208353943741474_6457620186369267487_n 15267969_10208353948021581_5913287791266621560_n 15284143_10208353946741549_2091592367020441886_n 15317788_10208353941981430_2947178696617959164_n 15318015_10208353944581495_953241969661373508_n 15319170_10208353943701473_3011404562439636359_n 15319297_10208353942781450_8556902202770103961_n

โสภณวิชญ์   กัณเหตุ      ถ่ายภาพ

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1