โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู  โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อนprakas_anbk

Message us