พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ศาลาการเปรียญวัดสระแก้ว พระอารามหลวง อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.
———————————
โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นำโดยท่าน ผอ.ประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1 2 3 4 5
click

ติดต่อเรา