ไหว้ครู

 

 

1

 

 

2

 

3

 

เมื่อ  19  มิถุนายน  2557  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น

โดยกิจกรรมมีการประกวดพานไหว้ครู  มอบทุนการศึกษา

 

ติดต่อเรา