แจ้งการปรับเปลี่ยนตารางการแข่งขันในระดับ สพป.และเกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 (จันทบุรี)

1. มีการปรับเปลี่ยนตารางการแข่งขันในระดับ สพป. ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่แข่งขัน อีกครั้งหนึ่ง หากโรงเรียนใดมีปัญหาขัดข้องกรุณาประสานกับศึกษานิเทศก์ที่ดูแลกลุ่มสาระ หรือ ผู้ประสานงานของศูนย์จัดการแข่งขันในกลุ่มสาระ

2. ตรวจสอบเกณฑ์การแข่งขัน(ล่าสุด) เนื่องจากพบว่ามีรายการแข่งขันหลายรายการมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของเกณฑ์การแข่งขัน ขอให้ทางโรงเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรมต่างๆตรวจดูเกณฑ์การแข่งขันอย่างละเอียด  ข้อมูลเพิ่มเติม  http://www.sillapa.net/home/

และติดตามความเคลื่อนไหวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (จันทบุรี) อย่างต่อเนื่องได้ที่

 ระดับ สพป. http://central66.sillapa.net/sp-center/  และ  http://central66.sillapa.net/

ติดต่อเรา