การอัพโหลดไฟร์รูปของผู้เข้าแข่งขัน/ผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (จันทบุรี)

ให้โรงเรียนตัวแทนทุกโรงเรียนเพิ่มข้อมูลการประสานงานและอัพโหลดไฟล์ภาพของผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอนเข้าไปในระบบโดยใช้ Username / Password ของทางโรงเรียนเข้าผ่าน website ระดับ สพป. http://central66.sillapa.net/sp-center/ และขอให้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (จันทบุรี) อย่างต่อเนื่องและอย่างละเอียด ที่ http://central66.sillapa.net/

การอัพโหลดไฟร์ภาพของผู้เข้าแข่งขัน/ผู้ฝึกสอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 (จันทบุรี)

แจ้งให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนดำเนินการดังนี้

1.เพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อลงในระบบ (เพื่อให้กรรมการติดต่อในกรณีเร่งด่วน)

2.อัพโหลดไฟร์รูปของผู้เข้าแข่งขัน/ผู้ฝึกสอน ในระบบ (ระบบจะเปิดวันที่ 1 ธันวาคม 2559)

โดยระบบจะเปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวได้วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

คู่มือการอัพโหลดไฟร์ภาพ ดังแนบ

sss

aaa

 

ติดต่อเรา